Site icon

Dezinsekcia (Hubenie hmyzu)

dezinsekcia – kópia

Cenník dezinsekcie

Dezinsekcia bez kompromisov

Dezinsekcia je systém opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov a iného hmyzu.

„Nedovolíme, aby Vám hmyz a iné článkonožce spravili ujmu za zdraví alebo majetku.“

Dezinsekciu rozdeľujeme na preventívnu a represívnu:

Preventívna dezinsekcia predstavuje súbor opatrení, ktoré zabraňujú vnikaniu, zahniezdeniu, rozmnoženiu a šíreniu škodlivých článkonožcov.

Represívna dezinsekcia sa vykonáva až pri výskyte škodlivých článkonožcov v danom objekte.

Myslíte na prevenciu a zavolajte nás už dnes.

Rýchla rota Bratislava využíva na dezinsekciu či už preventívnu, alebo represívnu metódy mechanické, chemické, biologické a fyzikálne. Týmito metódami vieme zabrániť tomu, aby ste mali problémy s neželanými návštevníkmi ako sú hmyz a iné článkonožce, ktoré Vám môžu spôsobiť ujmu na zdraví alebo majetku. Hmyz je významný prenášač infekčných ochorení a choroboplodných zárodkov a zároveň môže spôsobiť vážnu ujmu aj na Vašom majetku. Najčastejšie typy hmyzu, ktoré zvykneme hubiť sú: ploštice, blchy, šváby, rusy, mravce, muchy. Tak isto aj likvidácia osích, alebo sršních hniezd.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Exit mobile version