Site icon

HORECA

2 2

Hotely, Reštaurácie a Kaviarne sú našimi najčastejšími zákazníkmi. Okrem samotného faktu, že je v týchto prevádzkach nutné riešiť Dezinsekciu a Deratizáciu priestorov hlavne pre bezpečie klientov a zamestnancov, tak HORECA prevádzky spadajú pod systém kritických bodov HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points. 

V prevádzkach spadajúcich pod HACCP je potrebné vykonávať DDD činnosť (minimálne Deratizácia) na pravidelnej kvartálnej báze (4x/Rok). 

Rýchla rota Bratislava vykonáva služby regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia priestorov) podľa štandardov HACCP. 

Pre HORECA segment (Hotely, Reštaruácie, Kaviarne, ale aj jedálne, bufety, stánky s občerstvením, predajne a pod.) ponúkame viaceré balíčky našej starostlivosti.

Ak máte záujem o nezáväznú cenovú kalkuláciu,  tak nás neváhajte kontaktovať.

 

Základný Deratizačný balíček pre GASTROprevádzku

Pravidelná, preventívna Deratizácia priestorov

Obsahuje: 

Administratívne úkony: (Nahlásenie zásahu na RUVZ, kompletná dokumentácia = príprava deratizačného plánu, protokol o výkone zásahu aj s odporúčaním, Zmluva o výkone Deratizácie)

Odbornú prácu našich profesionálnych zamestnancov: (samotný DDD – Deratizačný zásah, monitoring, výmena nástrah, odporúčanie a pod.)

Materiál: (Deratizačné staničky, lepové, klepové, poprípade ďalšie nástrahy. a pod.)

Periodicita: Každé 3 mesiace

Cena: už od 39€/zásah (v závislosti od veľkosti prevádzky a náročnosti)

 

 

DDD na kľúč pre GASTROprevádzku

Pravidelná Preventívna aj Represívna Deratizácia + Dezinsekcia priestorov

Obsahuje: 

Administratívne úkony: Nahlásenie zásahu na RUVZ, Kompletná dokumentácia = príprava deratizačného plánu, protokol o výkone zásahu aj s odporúčaním, Zmluva o výkone DDD a pod.)

Odbornú prácu našich profesionálnych zamestnancov: (samotný DDD zásah = Deratizácia + Dezinsekcia, monitoring, výmena nástrah, represívne zásahy proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu, likvidácia uhynutých jedincov, DDD Zásah do 24 Hod. od nahlásenia prípadu, odporúčanie a pod.)

Materiál: (Deratizačné staničky, Ultrazvukový odpudzovač, Deratizačné nástrahy. Monitorovacie staničky na hmyz, Lapač lietajúceho hmyzu a pod.)

Periodicita: Každý mesiac

Cena: už od 69€/zásah (v závislosti od veľkosti prevádzky a náročnosti)

Exit mobile version